Emperador Dark

MARMOR
Från: Kina

Grund färg: Brun
Vikt: 2700 kg/m3 1m2 = 81kg (30mm tjock)
Tjocklek 20 och 30mm
Absorbansförhållande 0,14%