Tan Brown

Produkt Information

Land: Italien
Tjocklek: 20 och 30mm
Vikt: 2710 kg per kubikmeter