White Ice

Produkt Information

Land: Brasilien
Vikt: 2620 kg per kubikmeter