Monteringstips för laminat

Monteringstips för laminat
1. Montering

När du ska montera din laminatskiva så lägger du den på plats och justerar höjdskillnaden. Om du har mer än en skiva som ska monteras och ska ha en skarv så är Culimar skivorna frästa för kexning. Du placerar kexen i de frästa hålen med hjälp av vanligt trälim.

För sedan ihop skivorna och tillsätt kopplingsbeslagen underifrån. Spänn dom lätt och justera skivorna tills du när nöjd. Spänn nu det sista kopplingsbeslaget. Rensa bort överflödiga limrester från ytan och rengör skivan. 

Nu fixerar du skivan väldigt lätt underifrån med vinkeljärn på bänkskåpens insidor.

När detta är klart, tejpa bakre kanten och sätt en fog längs vägganslutningarna med vanlig silikon. Ta bort silikonresterna och tejpen och slutligen rengör skivorna.

2. Att tänka på
  • Håll ett gott avstånd till väggar på cirka 3 mm.
  • Sätt fogar vid vägganslutningen.
  • Maskera alltid sidor vid hällar med aluminiumtejp.
  • Maskera även med aluminiumtejp runt diskmaskin.
  • Justera alltid höjdskillnader.
  • Täta alltid kranborrningar med vattentätt silikon.
  • Ha alltid minst 7 mm avstånd från utskärning för häll till själva inbyggnadshällen.

Läs nästa

Monteringstips för Akryl
Monteringstips för massivträ