Balmoral Red

Produkt Information

Land: Finland
Tjocklek: 20 och 30mm
Vikt: 2640 kg per kubikmeter