Country & Country Line

Färg: Vit 9011

Materialets tjocklek Målade luckor 19 mm
Egen kantrundning, Hörn R3

Obs. Country line: panelindelning är designerad så att knopp och handtag kand monteras på ett bra sätt. Panelmönster börjar från mitten av produkten och panelens bredd är 50mm. Bredden på den yttersta paneler kan vara 20-70mm beroende på luckans bredd.

Lådfronter
Över 125 höga mm lådfronter tillverkas med luckans fräsning

Mått för vitrinlucka:
Tvärslåns bredd 65 mm från framsidan, hörnets radie 4 mm från framsidan
Tvärslåns bredd 55 mm från baksidan, hörnets radie 17 mm från baksidan

Högskåpsluckor panel divisioner

Högskåpsluckor: En spegel, ingen tvärslå i mitten
Vitrinluckor: En spegel, ingen tvärslå i mitten