Harmonia

Färg: Vit 9011

Materialets tjocklek: Målade luckor 16 mm, Premium termolaminerade luckor 18mm
Samma kantfräsning som i Cresendo modell.
Spröjsluckor fås också.

Lådfronter
Över 218 höga lådfronter med luckans fräsning
125-217 höga lådfronter alltid med lådfrontsprofil, Under 125 höga tillverkas alltid slät (endast kantprofil).

Mått för vitrinlucka:
Tvärslåns bredd 65 mm från framsidan, hörnets radie 6 mm från framsidan
Tvärslåns bredd 55 mm från baksidan, hörnets radie 17 mm från baksidan

Högskåpsluckor panel divisioner
Högskapsluckor: Två speglar och tvärslå i mitten
Vitrinluckor: En spegel, ingen tvärslå i mitten