Jura Grey Kalksten

Produkt Information

Land: Indien
Tjocklek: 20 och 30mm
Vikt: 2620 kg per kubikmeter