Lyra och Lyra Line

Färg: Vit 9011
Produkt Information
Materialets tjocklek Målade luckor 16 mm, Premium-luckan 18 mm, Skarp kantrundning

Glassöppningarnas mått
Tvärslåns bredd 55 mm
Hörnets radie 15 mm