Steel Grey

Produkt Information

Land: Indien
Tjocklek: 20 och 30mm
Vikt: 2560 kg per kubikmeter