Viscount White

Produkt Information

Land: Indien
Tjocklek: 20 och 30mm
Vikt: 2630 kg per kubikmeter