Montering av underskåp på vägg

Montering av underskåp på vägg

Här förklarar vi hur man monterar Culimar underskåp. Denna guide passar såväl nybörjare som proffs och bör innehålla allt du behöver veta för ett lyckat arbete.

1. Köksbyggarguiden på Culimar - Montering av underskåp på vägg

På denna bild ser du en regel som är fäst på väggen, den sitter 15 cm från golvet och är kalibrerad med hjälp av ett vattenpass.

Regeln underlättar vid monteringen och ser till så att skåpen hamnar rakt och på samma höjd.

När du använder dig utav en regel behöver du endast sätta skåpsben på framkanten av skåpen.

Benen monterar du genom att vända upp och ned på skåpet och därefter fästa dom i de förborrade hålen för sockelben.

Notera: När två skåp monteras mot varandra så behöver du endast tre ben totalt då skåpen kan dela på det ena.

2. Köksbyggarguiden på Culimar - Montering av underskåp på vägg

Vänd skåpen rätt och sätt dem på plats. Börja i hörnet.

3. Köksbyggarguiden på Culimar - Montering av underskåp på vägg
Använd ditt vattenpass för att rikta skåpen, rikta genom att justera fötterna.

Se till så att skåpen sitter raka från djupet och på längden/bredden.

4.Köksbyggarguiden på Culimar - Montering av underskåp på vägg

När du monterar ihop två skåp med varandra rekommenderar vi att du tvingar ihop kanterna med varandra (på ett sådant vis att kanterna sitter rakt med varandra). När skåpen är fasttvingade med varandra kan du enkelt skruva ihop dom med varandra genom att använda de färdigborrade hålen ( se dock till att inte använda några hål som du behöver till annat, t.ex gångjärnshål eller hyllplanshål).

Efter att skåpen är fastskruvade med varandra så är det dags att skruva fast dom i väggen, detta gör du genom att skruva rakt igenom monteringsreglarna i bakkant.

Se till så att dina skruvar greppar och fäster sig bra i väggmaterialet.

5. Köksbyggarguiden på Culimar - Montering av underskåp på vägg

Ibland monterar man passbitar, dessa bitar skruvar man fast med TFX ø 3.5x25 mm skruvar inifrån vidstående skåp.

Om det behövs så kan du montera en stödlist på väggen. Du kan då även limma fast passbiten om det skulle underlätta.

6. Köksbyggarguiden på Culimar - Montering av underskåp på vägg

När du monterar socklarna börjar du med gavlar där clips trycks in i sockeln och viks in mot benet. Framkantsocklarna låses mot sockelbenet genom att låsklipsen sätts på sockelns ovansida och skjuts in i urtagen på sockelbensfästet. Montera även socklar vid gavlar som är vid spis eller diskmaskin. Gera ihop socklarna.

Läs nästa

Planera ditt köksbygge innan du sätter igång.
Montering av toppskåp på vägg